bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

Informacje ogólne:

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się okreslenie - ustawa, mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198.).

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje sie określenie - rozporządzenie, mowa jest o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2002r. nr 67 poz. 619).

Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot zobowiazany do tego ustawą.

"Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jak uwidoczniono w stronie głównej pod adresem www.bip.ddliskow.pl

"BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.

Instrukcja korzystania z serwisu:

1. Przeglądanie stron

W lewym panelu ekranu znajduje sie menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP. W lewej, górnej części ekranu znajduje się moduł wyszukujący (szukaj ...), czyli element oprogramowania serwera umożliwiający znalezienie stron BIP zawierających wyrażenie poszukiwane przez odwiedzającego BIP.

Informacje w menu publikowane są w dwóch stopniach zagłębienia - jako strony i podstrony.
Aby przeglądać serwis wybierz z menu po lewej stronie ekranu interesującą Cię stronę. Na dole każdej strony znajduje się metryczka z informacjami o dacie utworzenia i autorze dokumentu, dacie publikacji, osobie publikującej, liczbie odsłon dokumentu, a także odnośnik do funkcji wydruku strony oraz do rejestru zmian. Odsłony liczone są od pierwszej wersji dokumentu. Przeglądanie stron archiwalnych nie wpływa na licznik. Na stronach archiwalnych "zegar" jest blokowany na liczbie odwiedzin do chwili dokonania zmiany.

2. Strony systemowe

Niektóre strony serwisu są wymagane przez system BIP:

 • Redakcja - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej - zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia jest to pracownik Podmiotu.
 • Mapa serwisu - dynamicznie generowane drzewo stron i podstron
 • Statystyki - graficzna prezentacja 10-ciu najczęściej odwiedzanych stron oraz zbiorcze zestawienie wszystkich dokumentów i ich odsłon
 • Instrukcja korzystania - niniejszy dokument
 • Pozostałe informacje - opis sposobu dostępu do informacji publicznych nie ujętych w niniejszym serwisie BIP
 • Informacje nieudostepnione - zawiera,zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy, informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu Podmiotu i nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie z art. 10 ust. 1 informacja, która nie została udostępniona w BIP, jest udostepniana na wniosek.)

3. Strony ukryte i usunięte

Niektóre strony (np. Konkursy) mogą zostać ukryte z powodu braku odpowiednich informacji do opublikowania - wówczas nie są one uwidocznione w menu, ale nadal pozostają widoczne w Mapie serwisu, skąd można je wywołać.

Jeżeli jakakolwiek strona została usunięta z serwisu, można nadal do niej dotrzeć, gdyż automatycznie trafiła do Rejestru stron usuniętych, wraz z adnotacją o przyczynie usunięcia.

4. Konkursy i przetargi

Ogłoszenia o konkursach i przetargach publikowane są w kolejności chronologicznej odwrotnej (najnowsze na górze), w podziale na grupy. Wybór grupy następuje po kliknięciu odpowiedniego przycisku. Dla konkursów są to:

 • konkursy w toku - nie upłynął jeszcze termin składania zgłoszeń
 • zakończone - upłynął termin, jeszcze nie rozstrzygnięte
 • rozstrzygnięte
 • usunięte (lub unieważnione)

Przetargi podzielone są na 4 grupy:

 • podlegające Ustawie o Zamówieniach Publicznych
 • nie podlegające tej Ustawie
 • zakończone (rozstrzygnięte i nie)
 • usunięte

Treść ogłoszenia pojawia się po kliknięciu jego nazwy. W treści mogą być umieszczone grafiki oraz pliki załączników do pobrania. Uwaga - pliki załączników nie są archiwizowane w przypadku ich wymiany, więc nie ma dostępu do ich poprzednich wersji. Każda zmiana ogłoszenia jest archiwizowana wraz z powodem wprowadzenia zmian. Rozstrzygnięcie lub unieważnienie konkursu (przetargu) powinno być zawsze uzupełnione informacją o wyniku rozstrzygnięcia lub powodzie unieważnienia.

5. Wyszukiwanie informacji

Serwis umożliwia przeszukanie wszystkich aktualnych wersji stron (bez wersji archiwalnych). Aby przeszukać serwis należy wpisać poszukiwane słowo lub frazę w pole "Szukaj" umieszczone w górnej części okna i kliknąć przycisk po prawej stronie lub nacisnąć klawisz "Enter". Po chwili wyświetlone zostaną wyniki wyszukiwania (wykaz stron z możliwością ich wywołania) lub komunikat o braku szukanych danych.

6. Odnośnik

Poniżej głównego menu znajdują się natępujące linki:

 • "www.bip.gov.pl" - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostepniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połaczenia z ich stronami.
 • "www.ddliskow.pl" - pozwala na przeniesienie się do własnego internetowego serwisu informacyjnego Podmiotu.


Opublikował: Paulina Maciejewska
Publikacja dnia: 27.11.2012
Podpisał: Paulina Maciejewska
Dokument z dnia: 27.11.2012
Dokument oglądany razy: 2 444

WebDesign by SzkoleniaMi

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ