bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Domu Dziecka w Liskowieprowadzone są następujące rejestry i ewidencje.

Rejestry:

1. Rejestr zarządzeń dyrektora placówki

2. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw

3. Rejestr kancelaryjny korespondencji

4. Rejestr skarg i wniosków

5. Rejestr zawieranych umów cywilno-prawnych

6. Rejestr zamówień publicznych

7. Rejestr pieczęci i stempli

Ewidencje:

1. Ewidencja akt osobowych pracowników

2. Ewidencja akt osobowych wychowanków

3. Książka meldunkowa

4. Księgi inwentarzowe

5. Ewidencja dochodów i wydatków

W Domu Dziecka w Liskowie prowadzona jest Składnica Akt, która zawiera dokumenty dotyczące:

- wychowanków

- pracowników

Do niżej wymienionych ewidencji i rejestrów mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

W przypadku braku wskazania w przepisach szczegółowych sposobu udostępniania danych, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.09.2006r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 305, poz. 1692).

Dane udostępniane są podmiotowi publicznemu lub podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecania przez podmiot publiczny ich realizacji.

Prawo to podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawowych, w tym m. in.: dotyczących ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, tajemnicy skarbowej, tajemnicy handlowej, ochrony dóbr osobistych oraz innych danych prawnie chronionych.

Szczegółowe informacje udzielane są w dziale administracyjno-księgowym Domu Dziecka w Liskowie.

wniosek-o-udostepnienie-danych-z-rejestru-publicznego.docOpublikował: Agnieszka Rygas
Publikacja dnia: 10.02.2021
Podpisał: Agnieszka Rygas
Dokument z dnia: 10.02.2021
Dokument oglądany razy: 1 257

WebDesign by SzkoleniaMi

Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ