bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Dom Dziecka jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Placówka funkcjonuje na podstawie obowiązujących..przepisów prawa, a w szczególności:

1. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r., poz. 998 z późn. zm.),

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 Nr 292, poz. 1720),

4. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 03 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 poz. 954),

5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r., poz. 995 z późn zm.),

6. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902),

7. Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.),

8. Statutu Domu Dziecka w Liskowie.Opublikował: Paulina Maciejewska
Publikacja dnia: 31.10.2018
Podpisał: Paulina Maciejewska
Dokument z dnia: 27.11.2012
Dokument oglądany razy: 716

WebDesign by SzkoleniaMi